Om Ananda Marga

Ananda Marga är en global, världsomfattande organisation med yoga och meditations centers över hela världen.

Ananda Marga arbetar även med hjälpverksamhet på flera olika nivåer. Långtidsprojekt som barnhem, skolor, återuppbyggande efter en jordbävning, översvämning etc samt katastrofhjälp vid akuta händelser. Du kan läsa mer om Ananda Margas hjälparbete globalt här.

Mer information kommer på denna sidan inom kort.